Mồi giả [Lưu trữ] - Diễn đàn câu cá HFC

PDA

View Full Version : Mồi giả


 1. Mở màn mùa câu cá sông
 2. Kết cấu mồi cá giả
 3. Kỹ thuật dùng jig
 4. Mồi giả toàn tập (chương I)
 5. Mồi giả toàn tập (chương II)
 6. Mồi giả toàn tập (chương III)
 7. Mồi giả toàn tập (chương IV)
 8. Mồi giả toàn tập (chương V)
 9. Mồi giả toàn tập (chương VI)
 10. Mồi giả toàn tập (Chương cuối)
 11. Xin chỉ giáo về mồi giả!