Câu hồ [Lưu trữ] - Diễn đàn câu cá HFC

PDA

View Full Version : Câu hồ


  1. Cách câu xa bờ
  2. Luận mồi câu chép
  3. Cháu chưa đi câu bao giờ cần các chú chỉ bước cơ bản
  4. Cách setup một đường phao chạy