PDA

View Full Version : Kỹ thuật khác


  1. Kỹ thuật cơ bản câu lanser
  2. Chức năng máy câu
  3. Thử nghiệm dây câu
  4. Bảo dưỡng máy Shimano Alivio 6.000-8.000
  5. Cách sắp xếp phụ kiện trên áo cứu hộ
  6. Cách sắp xếp cần và phụ kiện vào Vali!