Kỹ thuật câu [Lưu trữ] - Diễn đàn câu cá HFC

PDA

View Full Version : Kỹ thuật câu


  1. cách giật và dòng cá khi câu chân cột.
  2. Video về quá trình làm thính đến dòng cá trong câu lục